Startsida

V?lkommen till Vopus

 

Vopus arbetar med vibrationsm?tning, uppriktning och balansering av elmotorer, pumpar, fl?ktar, v?xell?dor och liknande. Vibrationsm?tning utf?rs i ett f?rebyggande syfte f?r att minska slitaget och d?rmed minska underh?llskostnaderna. ?ven uppriktning och balansering utf?rs f?r ett proaktivt underh?ll.

Vi utf?r ?ven mekaniskt underh?ll d?r vi kan st? i tj?nst med pumprenovering, lagerbyte, turbin- och fl?ktservice m.m.