Startsida

Välkommen till Vopus

Vopus arbetar med vibrationsmätning, uppriktning och balansering av elmotorer, pumpar, fläktar, växellådor och liknande. Vibrationsmätning utförs i ett förebyggande syfte för att minska slitaget och därmed minska underhållskostnaderna. Även uppriktning och balansering utförs för ett proaktivt underhåll.

Vi utför även mekaniskt underhåll där vi kan stå i tjänst med pumprenovering, lagerbyte, turbin- och fläktservice m.m.