Tjänster

Tjänster

Vi arbetar med vibrationsmätning och uppriktning av olika maskiner men vi utför även mekaniskt underhåll på industrier och kraftvärmeverk.

Vibrationsmätning utförs vanligtvis på elmotorer, pumpar, fläktar och växellådor för att minska underhållskostnaderna och styra underhållet från avhjälpande till förebyggande underhåll.

Uppriktning utförs dels för att minska slitaget på kopplingen mellan två olika maskiner men även för att minska slitaget i motorn eller pumpen. Upprikting leder dessutom till minskad energiförbukning på aggregatet.

Mekaniskt underhåll omfattar i första hand pumprenovering, lagerbyte, turbin- och fläktservice samt revisioner på ång- och gasturbiner m.m.